Yeniləndi: Ən böyük kəşf insanın özündə olanı tapmaqdır (V. Şekspir)                 Yeniləndi: Dünyada əziz vaxtını bihudə keçirmək müsibətdir. (M.T.Sidqi)                 Yeniləndi: O adamın nəsihəti düz ola bilər ki, əməli dedikləri ilə uyğun gəlsin. (M. Əvhədi)                 Yeniləndi: Özünü mühakimə etməyi öyrənməyən adam başqalarını mühakimə edə bilməz. (İ.V. Höte)                 Yeniləndi: Öz səhvini dərk etmək özünütərbiyənin ən başlıca vasitələrindən biridir.(T.Karleyl)